Posvícenské vytrubování z věže kostela sv. Jiljí

15.10.2011 08:00