Historie souboru

 

            V létě roku 2006 oslovil Pavel Pelant kamaráda Stanislava Švomu, že "smutno je trubači samotnému" a jestli nezná nějakého mysliveckého trubače.

Standa Švoma se o troubení již dříve zajímal, proto Pavlovi navrhl, že by to mohli zkusit společně. Zakoupil si lesnici a za tři týdny se již troubilo na podzimních zkouškách ohařů v Lukově. Toto troubení se povedlo a naladilo oba začínající trubače k další spolupráci. Během podzimu 2006 nově vzniklé duo odtroubilo pět mysliveckých akcí a jednu Hubertskou jízdu.

            Bez třetího hlasu je smutno i dvěma trubačům, proto do souboru začátkem roku 2007 přichází Antonín Dohnal s lesnicí. Tito tři členové tvoří dodnes základ souboru. Postupně je soubor rozšiřován o Věru Plačkovou, studentku lesnické školy v Hranicích na Moravě, dále pak o Radko Čermáka, učitele ZUŠ v Moravských Budějovicích a o Jaromíra Sobotku, studenta VUT Brno. 

V potřebném obsazení troubíme na různých mysliveckých akcích (hony, zkoušky a soutěže psů, myslivecké výstavy,  plesy, poslední leče, výroční schůze, pohřby aj.) a také  pro veřejnost (slavnostní zahájení různých akcí, jako jsou vernisáže, obecní oslavy, rozsvícení vánočních stromů, mikulášské nadílky, adventní koncerty a štědrovečerní troubení v Lukově).

 Od roku 2010 máme v repertoáru také Hubertskou mši B-dur Petra Vacka a Josefa Selementa. Na provedení této mše spolupracujeme se Smíšeným pěveckým sborem Želetava.