Nový stejnokroj

12.11.2011 20:00

                                                                                                                  

 Od Hubertské mše v Kdousově vystupujeme v dlouhých trubačských pláštích.Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Věře Plačkové za jejich zhotovení  a ateliéru Vendy Moravské Budějovice za vstřícnost při tvorbě nášivek.